NL | EN

EDIT KALDOR

Or Press Escape

2002

"When the first team of morons started approaching rhythmically from the sidelines, I clicked Retry. They marched on. Cancel didn’t work either. As last resort, there was still OK. I hesitated." Select all. Cut.

Or Press Escape is een solo voor theater waarin het verhaal is opgebouwd aan de hand van het dagelijkse gebruik van de computer, zichtbaar gemaakt voor het publiek middels grote projectie van het computer scherm. Een vrouw zit achter haar computer ergens in West-Europa. Ze is duidelijk een vreemde in haar nieuwe omgeving, geisoleerd en onzichtbaar. Indrukken over haar verleden duiken op in e-mails, in foto’s op de desktop, in de beschrijving van een droom, en suggereren een groot contrast met het vacuum in haar hier en nu.

Haar gedachten worden gedomineerd door angst en het verlangen uit haar isolement te breken. Haar aandacht is verdeeld. Aan de ene kant moet ze een dossier over zichzelf samenstellen, haar plannen, om de autoriteiten ervan te overtuigen dat ze voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning in het nieuwe land. Tegelijkertijd wordt ze beziggehouden door verlangen naar persoonlijk contact. Ze probeert haar buren te schrijven, zichzelf te introduceren, maar haar strijd met de taal en de aard van de situatie verstoren haar pogingen. Gaandeweg verplaatst haar focus op verlangens, angsten en frustratie naar de persoon waarvan ze gelooft dat die illegaal op de zolder boven haar leeft. Tijdens het schrijven, wissen en herschrijven van een brief aan deze persoon, volgen we hoe ze in verschillende stadia een toenemende intieme een op een relatie opbouwt, zich steeds sterker identificerend met de persoon tot wie ze zich richt.

Or Press Escape ging in premičre in 2002 en speelde in theaters en festivals in meer dan 20 verschillende landen in Europa en daarbuiten.

Uit de pers:

Deze voorstelling onthult stap voor stap wat een rijk complex aan activiteiten en relaties een mens achter een computer kan ontsluiten. (…) De voorstelling verscherpt je blik op de intieme verhouding tussen mens en computer. Adembenemend is de scčne waarin de computer aan haar gebruikster meldt dat er onvoldoende geheugenruimte is en bestanden verwijderd moeten worden. Kijk naar mij, lijkt de bemoeizuchtige computer te zeggen, maar als ze al haar openstaande programma’s en bestanden heeft weggeklikt, kijkt ze eigenlijk naar zichzelf. (Vrij Nederland)

(…) het werk is in al zijn eenvoud vooral een briljante reflectie op onze relatie tot nieuwe media, in het bijzonder tot pc’s. Kaldor toont, McLuhan indachtig, hoe dit nieuwe medium ons ‘zijn’ diepgaand transformeert. (Financieel-Economische Tijd)

Or Press Escape is nu al een klassieker! (De Morgen)

 

CREDITS

concept, tekst, spel: Edit Kaldor

gemaakt i.s.m. Nicola Unger, Zsolt Mesterhazy, Catherine Henegan

software: Marc Boon

online performer: Zsolt Mesterhazy / Cecilia Vallejos

producent: Theater Gasthuis, Amsterdam

co-producent: Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt

ontwikkeld met ondersteuning van: wp Zimmer Antwerpen, DasArts Amsterdam and Votnik Brussel